slide_584a01bc47a45.jpgslide_584a01352b6d8.jpg
 
 
Last Update: 1 Dec 2023
Version 8.0.4b
 
Saratok Public LibrarySaratok Public Library


Perpustakaan Awam Saratok adalah di bawah pentadbiran Majlis Daerah Saratok.


Library Rules and Regulations


 1. Perkhidmatan Perpustakaan ini adalah di bidang kuasa Majlis Daerah Seratok.
 2. Perkhidmatan Perpustakaan adalah terbuka kepada orang awam, tetapi hanya ahli yang berdaftar sahaja yang boleh membuat pinjaman buku dari perpustakaan.
 3. Keahlian adalah milik peribadi dan tidak boleh ditukar hak milik.
 4. Tempoh pinjaman buku dari Perpustakaan adalah dua (2) minggu sahaja. Buku tersebut boleh diperbaharui pinjamannya sekiranya masih hendak digunakan.
 5. Pengguna perpustakaan dilarang membawa keluar bukku daripada bilik bacaan kecuali telah dicop oleh pegawai yang bertugas di kaunter. Manakala buku rujukan adalah untuk kegunaan di dalam bilik bacaan sahaja.
 6. Setiap buku yang di pinjam adalah tanggungjawab sendiri dan jika terdapat sebarang kerosakan dan kehilangan pada buku maka peminjam harus membayar ganti rugi mengikut harga buku tersebut.
 7. Pihak Majlis tidak bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan pada harta benda milik pengguna perpustakaan semasa mengunjungi perpustakaan.
 8. Jenis-jenis bayaran yang dikenakan di perpustakaan : -
  Kadar Bayaran Keahlian
  Kanak-kanak (5 tahun – 12 tahun) = RM 4.00 Setahun
  Dewasa (13 tahun ke atas) = RM 6.00 Setahun
  *Bayaran pembaharuan hendaklah di perbaharui setiap tahun.

  Denda Kelewatan Pemulangan Buku
  - Hari 1 – hari ke 3 = RM 0.10 (Sehari)
  - Hari 4 – hari ke 6 = RM 0.20 (Sehari)
  - Hari ke 7 hingga seterusnya = RM 0.50 (Sehari)

  Gantian Kad Rosak = RM 1.00 (Satu kad)

  Bayaran Buku Hilang = Berdasarkan harga buku tersebut.


Library Opening Hours


Tuesday - Saturday:

9:00am - 6:00pm

Sunday, Monday & Public holidays: Closed


Contact Information


PERPUSTAKAAN AWAM SARATOK
P O Box 73
Jalan Datuk Abg. Abu Talip
95407 Saratok, Sarawak

Library Website : saratoklib.librarynet.com.my

Tel: 083-436422
Fax: 082-436511
E-mail: pasmds@sarawaknet.gov.my