LibrariesSibu Municipal Council Public LibraryRules & Regulations
 
 
Permohonan Keahlian:
 
 1. Kelayakan keahlian adalah untuk penduduk bandar Sibu sahaja.
 2. Yuran pendaftaran ialah RM6.00.
 3. Yuran tahunan ialah RM3.00.
 4. Dokumen pengenalan diri (kad pengenalan/pasport/sijil kelahiran) hendaklah dikemukakan semasa pendaftaran.
Kad Keahlian
 
 1. Tidak boleh dipindahmilik.
 2. Bayaran sebanyak RM5.00 akan dikenakan bagi setiap gantian kad hilang atau rosak.
 3. Kad keahlian mestilah sah semasa peminjaman.
 4. Kad hendaklah dikemukakan semasa peminjaman.
Peminjaman Buku
 
 1. Ahli berdaftar sahaja dibenarkan meminjam buku.
 2. Seorang ahli hanya dibenarkan meminjam 3 (tiga) naskhah buku.
 3. Tempoh peminjaman adalah 14 hari.
 4. Denda sebanyak 10 sen sehari akan dikenakan terhadap setiap satu buku yang telah tamat tempoh pinjaman.
 5. Pembaca yang menghilangkan buku akan dikenakan bayaran ganti rugi bersamaan dengan harga buku tersebut atau menggantikan dengan buku yang sama.
 6. Peminjaman akan disekat sehingga semua denda dan bayaran berkenaan dijelaskan.
 7. Ahli-ahli adalah bertanggungjawab terhadap buku-buku yang dipinjam.
Bahan-bahan Rujukan
 
 • Buku-buku rujukan, majalah dan surat khabar adalah untuk bacaan dan rujukan di dalam perpustakaan sahaja.
Perkhidmatan Internet
 
 1. RM2.00 untuk 1 (satu) jam.
 2. Mengikut giliran siapa yang dahulu, akan didahulukan.
 3. Memohon kebenaran daripada staf yang bertugas.
 4. Memuat turun adalah dilarang.
 5. Untuk cetakan:
  a. Teks - 30 sen
  b. Gambar - 50 sen.
Perkhidmatan Fotokopi
 
 1. 10 sen untuk cetakan bersaiz A4.
 2. Fotokopi hanya dibenarkan untuk sebahagian daripada keseluruhan isi buku sahaja.
 3. Membuat fotokopi buku yang asal adalah untuk kegunaan peribadi sahaja.
 4. Pembaca adalah bertanggungjawab terhadap fotokopi buku berkenaan.
Am
 
Demi menjaga ketenteraman, keselesaan dan suasana perpustakaan yang baik untuk semua pengguna perpustakaan, peraturan berikut hendaklah dipatuhi:-
 1. Buku-buku perpustakaan hanya dibenarkan untuk dibawa keluar setelah diimbas oleh kakitangan di kaunter sirkulasi sahaja.
 2. Buku-buku hendaklah dikembalikan ke atas rak atau troli yang disediakan selepas digunakan.
 3. Pembaca hendaklah mengambil satu naskhah majalah atau surat khabar sahaja pada satu masa dan mengembalikannya ke atas rak selepas membaca.
 4. Pengunjung hendaklah menjaga kebersihan perpustakaan dan tingkahlaku yang baik semasa berada di dalam perpustakaan.
 5. Perkara berikut adalah dilarang:-
  • Mengoyak, menggunting dan menconteng bahan-bahan bacaan perpustakaan.
  • Membawa beg ke bahagian bacaan. Beg hendaklah ditinggalkan di kaunter penyimpanan beg.
  • Membawa makanan dan minuman ke bahagian bacaan. Pengguna hanya dibenarkan menyimpan minuman di tempat yang disediakan sahaja.
  • Menggunakan telefon bimbit di dalam perpustakaan. Telefon bimbit hendaklah dipadam/diubah ke mod senyap semasa berada di dalam perpustakaan.
  • Merokok di dalam perpustakaan.
  • Tidur di dalam perpustakaan.
  • Mengalih kerusi dan meja dari tempat yang telah diletakkan oleh staf perpustakaan.
  • Mengambil gambar/filem/video tanpa kebenaran.
  • Membuat promosi produk/jualan atau survei atau memungut derma di dalam perpustakaan tanpa kebenaran.
 
Site Map | Privacy Policy | Terms & Conditions